groep 3-4
Marlous Kieviet-van Wissen van Veen, Gemma Matthiesen

Groep 4

Onder dit tabblad vindt u wat we komend jaar leren op het gebied van taal, spelling en rekenen.

Taal Actief (taal)
Taal Actief is de methode voor taal.

Verkennen van tekens (letters, leestekens, alfabet)
- Alfabet
- Punt achter een zin
- Klinkers, medeklinkers
- Klankgroep
- Pictogram
- Alfabetiseren op de eerste letter

Verkennen van woorden (woordbouw, woordsoorten)
- Zelfstandig naamwoord
- Samenstelling
- Werkwoord
- Verkleinwoord
- Bijvoeglijk naamwoord
- Meervouden op -en en -s
- Voorzetsel
- Eigennaam

Verkennen van zinnen (woordgroepen, zinsdelen, zinstypen)
- Lidwoord en zelfstandig naamwoord
- Combinatie van lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord
- Basisstructuur van de zin: zelfstandig naamwoord en werkwoord
- Kenmerken van een zin
- Het wie- of wat-deel bij een werkwoord
- Waar-deel en wanneer-deel van een zin
- Zin inkorten tot basisstructuur
- Vraagzin en vertelzin

Verkennen van taalgebruik
- Beleefd en onbeleefd taalgebruik
- Tegenstelling

Taal Actief Spelling (spelling)

Taal Actief Spelling is de methode voor spelling.

Luisterwoorden
- Twee medeklinkers aan het begin/eind
- Drie medeklinkers aan het begin/eind
- Twee medeklinkers met tussenklank
- Woorden met -v of -f
- Woorden met -z of -s
- Woorden met -sch of -schr
- Woorden met -ng of -nk

- Woorden met -eer, -oor of -eur
- Woorden met -aai, -ooi of -oei
- Woorden met -eeuw, -ieuw of uw

Weetwoorden
- Woorden met -ei of -ij
- Woorden met -v, -f, -z of -s
- Woorden met -ou of -au
- Woorden met -cht of -ch

Regelwoorden
- Woorden met op het eind een -d
- Verkleinwoorden met -pje, -tje of -je
- Woorden met een gesloten klankgroep en dubbele medeklinker (bakker)
- Woorden met een open klankgroep en tweetekenklank (jager)


Wereld in Getallen (rekenen)
Wereld in Getallen is de methode voor rekenen. In groep vier worden de keersommen (tafels) aangeboden. Het is belangrijk dat deze goed ingeoefend worden.

Boek A:
Getalbegrip
- De telrij tot en met 100 (tellen met sprongen van 10, 5 en 1)
- Opbouw van de getallen tot en met 100 (tientallen en lossen)
- Schrijfwijze van de getallen
- Contexten
- Getallen plaatsen tussen tientallen en afronden op tientallen

Optellen en aftrekken t/m 100
- Verdere automatisering van het optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10
- Optellen en aftrekken tussen 10 en 20
- Optellen en aftrekken over het eerste tiental
- Optellen en aftrekken met tientallen
- Optellen en aftrekken tussen de tientallen, naar analogie van het optellen en aftrekken tot en met 10 (4 + 3 = → 74 + 3 =; 8 – 5 = → 48 – 5 =)
- Optellen en aftrekken met eenheden over het tiental (38 + 5 =; 83 – 7 =)
- Optellen en aftrekken met tientallen (57 + 20 =; 94 – 10 =)

Vermenigvuldigen
- Introductie van de bewerking vermenigvuldigen
- Tafels van 10, 5, 2 en 3

Geld
- Alle munten en de biljetten van 5, 10, 20, 50 en 100
- Gepast betalen en teruggeven

Tijd
- Hele en halve uren analoog en digitaal
- Jaarkalender

Meten
- Introductie van de standaardmaten meter en centimeter
- Introductie van de standaardmaat kilogram
- Verkenning van het begrip oppervlakte

Meetkunde
- Spiegelen
- Blokkenbouwsels

Boek B:
Getalbegrip
- Terugtellen met sprongen van 10: 92 - 82 - 72 - ...
- Het schattend plaatsen van getallen op een getallenlijn van 0 tot 100
- Het aanvullen tot een tiental (47 + ... = 50) en het afhalen van een tiental (50 – 3 =)
- Oriëntatie op getallen groter dan 100

Optellen en aftrekken t/m 100
- Gevarieerde herhaling en oefening
- Afronding automatiseringstraject optellen en aftrekken over het eerste tiental
- Herhaling optellen en aftrekken met eenheden over het tiental (38 + 5 =; 83 – 7 =)
- Optellen en aftrekken met tientallen (57 + 20 =; 94 – 30 =)
- Optellen en aftrekken tot en met 100: alle gevallen

Vermenigvuldigen
- Herhaling en inoefening van de tafels van 0, 1, 2, 3, 5 en 10
- Introductie en oefening van de tafels van 4 en 6

Delen
- Voorbereiding van het delen

Geld
- Herhaling alle munten en biljetten tot en met 100 euro
- Gepast betalen, terugkrijgen en het vergelijken van geldhoeveelheden

Tijd
- Herhaling van het klokkijken met hele en halve uren (analoog en digitaal)
- Introductie van het kwartier, voorlopig alleen analoog
- Maandkalender en jaarkalender

Meten
- Herhaling meter en centimeter
- Herhaling kilogram, introductie van gram
- Introductie van de standaardmaat liter
- Inhoud van een doos bepalen

Meetkunde
- Tangrampuzzel
- Blokkenbouwsels en plattegronden
- Waar stond de fotograaf?
<< Terug>>