groep 5-6
Kim Treur-Melchior, Alie Bosma

Algemene informatie m.b.t. groep 5/6

Afscheid nemen bij de klassendeur

Vanaf groep 5/6 komen ouders niet meer mee de klas in wanneer de kinderen 's ochtends en 's middags naar school gaan. Bij de deur van de klas wordt er gedag gezegd waarna de kinderen zelf de klas in lopen.
Wanneer ouders de klas in willen om iets te bekijken en/of voor een gesprek met de leerkracht kan dit na schooltijd om 15.00 uur of op woensdag om 12.15 uur.

Gym

Groep 5/6 krijgt op donderdagochtend een gymles van 60 minuten. Deze gymles wordt gegeven door de vakleerkracht. Dit vindt plaats in de gymzaal van het gebouw tegenover de school.
Op (een) andere dag(en) van de week krijgt de groep nog in totaal 30 minuten (kanjer)spel activiteiten aangeboden door de groepsleerkracht. Dit vindt plaats in de speelzaal van de school.

Huiswerk

Elke vrijdag krijgen de kinderen voor rekenen huiswerk mee. Dit is één blaadje op A4 formaat.
Hierop staan 7 redactiesommen (verhaaltjessommen). Hiervoor krijgen de kinderen één week de tijd.
Elke volgende vrijdag wordt het huiswerk in de klas nagekeken en besproken en krijgen ze weer nieuw huiswerk mee voor de week daarop.
Daarnaast is er voor de kinderen die moeite hebben met spelling twee keer per week extra uitleg (buiten de klas). Hier op aansluitend krijgen deze kinderen een huiswerkblad mee met daarop een paar invuloefeningen.

Presentaties

Voor groep 5 is er dit jaar de boekbespreking. Deze worden aan het begin van het jaar ingepland. De kinderen krijgen vervolgens een briefje mee naar huis met daarop uitleg voor het geven van een boekbespreking.

Voor groep 6 zijn er dit jaar de boekbespreking en de spreekbeurt. De boekbesprekingen worden aan het begin van het jaar ingepland. Nadat alle boekbesprekingen gehouden zijn worden de spreekbeurten in gepland.
Voor beide presentaties krijgen de kinderen van te voren een briefje mee naar huis met daarop uitleg voor het houden van de presentaties.