Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die geactualiseerd is in 2006. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

 


Wie zitten er in de MR?
(v.l.n.r.)
Mw. Kim Treur-Melchior (teamlid) 
Mw. Alie Bosma (teamlid) 
Dhr. Jelmer Anker (secretaris/ouder)
Dhr. Joost Zon (voorzitter/ouder)


Via de contact

Titel Omschrijving Sleutelwoorden Gewijzigd op
Medezeggenschapsraad_taken_bevoegdheden.pdf MR, taken, bevoegdheden 12-09-2014 17:19
Notulen MR vergadering 10 december 2015Notulen van de MR vergadering van 10 december 2015 notulen MR 22-02-2016 22:17
Notulen MR vergadering 10 september 2015Notulen van de MR vergadering van 10 september 2015 notulen MR 22-02-2016 22:16
Notulen MR vergadering 11 december 2014Notulen van de vergadering van 11 december 2014 notulen MR 22-02-2016 22:13
Notulen MR vergadering 11 september 2014Notulen van de MR vergadering 11 september 2014 notulen MR 22-02-2016 22:13
Notulen MR vergadering 23 april 2015Notulen van de MR vergadering van 23 april 2015 notulen MR 22-02-2016 22:15
Notulen MR vergadering 4 juni 2015Notulen van de MR vergadering van 4 juni 2015 notulen MR 22-02-2016 22:15
Notulen MR vergadering 5 februari 2015Notulen van de MR vergadering van 5 februari 2015 notulen MR 22-02-2016 22:14